Tag Archives: chi dan ky thuat

Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC (tải về)

Sau giai đoạn thiết kế và thi công hệ thống PCCC nhà thầu thi công PCCC phải hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết để thực hiện công tác nghiệm thu hệ thống PCCC. Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC là chỉ dẫn không thể thiếu trong công tác này. […]

Zalo
Hotline: 0965.929.114