Thiết kế thi công Hệ thống chữa cháy bằng bọt FOAM

Hệ thống chữa cháy bọt FOAM Hệ thống chữa cháy bọt Foam là gì: Hệ thống chữa cháy bọt FOAM là Hệ thống chữa cháy bằng bọt, khi được kích hoạt, sẽ phun ra một loại bọt bao phủ lên trên bề mặt xăng dầu, tách chất lỏng dễ cháy ra khỏi không khí và lửa, nhờ…