Lắp đặt hệ thống báo cháy

Lắp đặt hệ thống báo cháy là điều đặc biệt cần thiết đối với các tòa nhà cao tầng, nhà xưởng hay ở các gia đình để tránh khỏi những rủi ro do có thể xảy đến do hỏa hoạn. Ngày nay, cùng với những hiểm họa đến từ thiên nhiên như động đất, sóng…