Sơn chống cháy đã trở thành vật liệu chống cháy được ưu tiên sử dụng hàng đầu ở các công trình kiểu dạng như tầng hầm, hay ở các trung tâm thương mại lớn của các tòa nhà hay trong các nhà xưởng. Sơn chống cháy đem đến rất nhiều những ưu việt lớn hơn…