Trong thời gian gần đây, những vụ cháy diễn ra ngày càng nhiều tại các khu công nghiệp, các nhà xưởng có quy mô vừa và nhỏ, hay những nhà cao tầng, các văn phòng, các quán karaoke… Gây nên những thiệt hại không nhỏ về tài sản, đặc biệt là những vụ cháy này…