Để giữ cho những tòa nhà cao tầng hay những nhà xưởng hay đặc biệt là việc đảm bảo chống cháy cho gỗ nữa thì đều được sản xuất để đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định, sơn chống cháy hiện nay đang dần trở thành một lựa chọn có thể nói là tối…