Khi tiến hành thi công bất cứ một công trình nào trước tiên chúng ta cũng cần phải có bản vẽ thiết kế. Nhưng để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công thực hiện các công trình, cũng như trong quá trình sử dụng công trình thì bản vẽ đó phải được sự…