Thẩm duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy

Khi tiến hành thi công bất cứ một công trình nào trước tiên chúng ta cũng cần phải có bản vẽ thiết kế. Nhưng để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công thực hiện các công trình, cũng như trong quá trình sử dụng công trình thì bản vẽ đó phải được sự thẩm duyệt của phòng cháy chữa cháy.

  1. Một số lưu ý chính

Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bao gồm:

– Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải.

Kết quả thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, phê duyệt dự án và cấp giấy phép cho xây dựng.

Văn bản pháp luật có liên quan:

– Luật số 27/2001/QH10 Phòng cháy và chữa cháy

– Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

– Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  1. Hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy bao gồm:

– Văn bản đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

– Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Các bản vẽ và bản thuyết minh phải thể hiện được đầy đủ những nội dung:

+ Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư và công trình xung quanh;

+ Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;

+ Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;

+ Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;

+ Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy;

– Hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư (có đóng dấu của chủ đầu tư).

  1. Thời gian thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thường là không quá 20 (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Post Comment