Thiết kế bản vẽ PCCC

Một thiết kế bản vẽ phòng cháy chữa cháy sẽ được thiết kế dựa trên nhiều yếu tố đồng thời trên mục đích sử dụng. 1. Đối với dự án quy hoạch – Bản vẽ và thuyết minh về địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô…