Tổng hợp một số điều luật phòng cháy chữa cháy cơ bản

STT

Tên, số, trích yếu văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tình trạng 

1 Luật Phòng cháy và Chữa cháy Quốc hội 29/06/2001 04/10/2001

Còn hiệu lực

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013

Quốc hội

22/11/2013

01/07/2013

Còn hiệu lực

3 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chính phủ 08/11/2006 03/02/2006

Còn hiệu lực

4

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

Chính phủ

22/05/2012

15/07/2012

Còn hiệu lực

5

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình

Chính phủ

12/11/2013

28/12/2013

Còn hiệu lực

6

Thông tư liên tịch  số 214/2013/TTLT-BTC-BCA

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bộ Tài chính và Bộ Công an

31/12/2013

13/02/2013

Còn hiệu lực

7

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Chính phủ

31/7/2014

15/9/2014

Còn hiệu lực

8

Thông tư số 150/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Bộ Tài chính

10/10/2014

01/12/2014

Còn hiệu lực

9

Thông tư số 52/2014/TT-BCA

Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an

28/10/2014

25/12/2014

Còn hiệu lực

10

Thông tư số 66/2014/TT-BCA

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an

16/12/2014

06/02/2015

Còn hiệu lực

   11

Thông tư số 48/2015/TT-BCA

Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Bộ Công an

06/10/2015

08/01/2016

Còn hiệu lực

   12

Thông tư số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC

Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Công an – Bộ Tài chính

10/12/2015

28/01/2016

Còn hiệu lực

 

Nguồn: Sưu tầm

Post Comment