Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội, cung cấp bình cứu hỏa Co2 hà nội

Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội

Công ty PCCC Thái Bình Dương chuyêChuyên cung cp các loi bình cha cháy ti Hà Ni và các tnh lân cn, Bc Ninh, Hưng yên, Hi Dương, Hi Phòng, Qung Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Th các khu công nghip giá tt nht th trường. Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội
Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội

Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội

Các loi bình cha cháy thông dng. Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội
  • Bình cha cháy khí CO2 3kg, 5kg, 8kg, 24kg ( MT3, MT5, MT8, MT24…) xut x china
  • Bình cha cháy bt ABC, BC 2kg, 4kg, 8kg, 35kg(MFZ2, MFZ4, MFZ8, MFZ35) xut x china
  • Bình cha cháy cu ha Foam các loi
Công dng ca mi loi bình có tác dng cha cháy khác nhau . Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội
         Bình cha cháy CO2 là bình bên trong cha khí CO2 -79oC phm vi s dng dùng dp tt các đám cháy nh mi phát sinh, đám cháy cht rn, cht lng và có hiu qu cao vi đám cháy thiết b đin, đ vt quý hoc thc phm không lưu li cht cha cháy CO2 nên không làm hư hng thêm đ vt. cha cho đám cháy trong bung, phòng kín, thao tác đơn gin, d s dng.
          Bình cha cháy dng bt bên trong cha khí N2 làm lc đy đ phun bt dp tt đám cháy. Tùy theo mi loi bình có tác dng dp tt được các đám cháy rn, lng, khí. Bt cha cháy không đc, không dn đin có hiu qu cao.
          Bình cha cháy cu ha Foam 50 lít tính năng phm vi s dng là loi bình dp la cho các đám cháy rn, lng, khí, xăng du. cha cháy dp la nơi trường hc, công s, nhà máy xí nghip, hm m, xe hơi, ca hàng ga… Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội
Là nhà phân phi s, l s mt ti th trường Chuyên cung cp các loi bình cha cháy ti Hà Ni các tnh khu vc min bc chuyên v thiết b, sn phm, np sc bình cha cháy, máy bơm, thiết kế h thng cha cháy các loi s là s la chn đáng tin cy ca quý khách hàng hãy liên h vi chúng tôi ngay đ có mt s phc v tt nht, kinh tế, kp thi gian nht.
Cung cấp bình cứu hỏa Hà Nội

CÔNG TY TNHH E&C THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 4 ngõ 170 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0962 683 555 / 0965 929 114

Email: ec.thaibinhduong@gmail.com

http://114hanoi.net/

https://www.facebook.com/cungcapbinhchuachayhanoi/

 

Có thể bạn muốn xem: cung cấp bình cứu hỏa Co2 hà nội, cung cap binh cuu hoa Co2 ha noi, phân phối bình cứu hỏa Co2 hà nội, phan phoi binh cuu hoa Co2  ha noi, cung cấp bình cứu hỏa Co2 MT3 Dragon hà nội, cung cap binh cuu hoa Co2 MT3 Dragon ha noi, cung cấp bình cứu hỏa Co2 MT24 hà nội, cung cap binh cuu hoa Co2 MT24 ha noi, cung cấp bình cứu hỏa Co2 MT5 hà nội, cung cap binh cuu hoa Co2 MT5 ha noi, cung cấp bình cứu hỏa hà nội, cung cap binh cuu hoa Co2 MT3 Dragon ha noi, cung cấp bình cứu hỏa XZFTB6 hà nội, cung cap binh cuu hoa XZFTB6 ha noi, cung cấp bình cứu hỏa MFZ35 hà nội, cung cap binh cuu hoa MFZ35 ha noi, cung cấp bình cứu hỏa MFZL4 hà nội, cung cap binh cuu hoa MFZL4 ha noi, cung cấp bình cứu hỏa MFZ1 hà nội, cung cap binh cuu hoa MFZ2 ha noi,

Bài viết liên quan