Nhà máy Midori Việt Nam – KCN Lương Sơn – Hòa Bình

DỰ ÁN:  THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINACO

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vinaco.

Địa điểm xây dựng: Nhà máy Midori Việt Nam – KCN Lương Sơn – Hòa Bình

Quy mô: Nhà xưởng sản xuất

Cấp trang thiết bị kỹ thuật: Bảo trì hệ thống báo cháy tự động, lắp đặt trang thiết bị pccc

 

Bài viết liên quan