Đầu báo khói quang điện thông thường

Đầu báo khói Orena

Xuất xứ: TQ