Đầu báo khói quang điện thông thường

Liên hệ

Đầu báo khói Orena

Xuất xứ: TQ